Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Hawassa Zurya Woreda 2014-2016

 

 

 

 

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Identifikace: CzDA-GR-ET-2014-13-31220

Cílem projektu bylo zvýšit ekologickou stabilitu oblasti tří kebelí v Awassa Zuria Woreda prostřednictvím posílení kapacit místních obyvatel, zavedením komplexu protierozních opatření a implementací plánu hospodaření v krajině, a tím zlepšit životní úroveň cca 21 000 obyvatel. Projekt přímo navázal na předchozí intervenci, kdy postupy osvědčené během realizace předchozího projektu byly implementovány také v sousedních kebelích, kde sama komunita projevila zájem o zapojení do projektu. V degradovaných oblastech byla provedena různá biologická a fyzická opatření na ochranu půdy a vody. V lesní školce byly vypěstovány různé druhy stromů, které komunita vysazovala na svažitých územích. Rychle rostoucí a ovocné druhy byly distribuovány farmářům k pěstování v domácích zahradách. Zalesňování bylo prováděno i přímým výsevem různých druhů stromů, keřů a travin s cílem podpořit hustotu výsadby a urychlit nárůst vegetačního pokryvu degradovaných půd.

Součástí rozvojového projektu je také podpora místních komunit v pěstování stromu Moringa stenopetala a zpracování jejich produktů. Kooperativa sedmnácti žen ve venkovské oblasti kolem Arba Minch sklízí, suší a prodává prášek z drcených moringových listů v bio kvalitě. Zakoupit si moringové produkty a podpořit tak tento ženský spolek je možné i v ČR přes webové stránky http://www.mojemoringa.cz