Kostarika

Projekt: Záchrana a výzkum nížinného pralesa v Kostarice

Chráněné lesní území Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge patří mezi území s největší biodiverzitou na Zemi a je jedním z posledních míst s původním pralesem na karibském pobřeží Kostariky. Bohužel v současné době dochází k prodeji pozemků uvnitř rezervace soukromým developerům. Z tohoto důvodu se Nadační fond prof. Augusta Bayera při Ústavu botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF Mendelovy univerzitě v Brně rozhodl, že odkoupí pozemek nížinného pobřežního pralesa o rozloze 50 ha v rezervaci Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge a tím se ochrání tento jedinečný ekosystém před jeho zničením. Odkoupená část rezervace bude sloužit nejen k ochraně přírody, ale i jako výzkumná stanice, pro studium celých ekosystémů i jednotlivých druhů rostlin a živočichů.

Projekt je založen na bázi dobrovolných příspěvků od dárců, kteří pomohou s nákupem rezervace.
Pokud se rozhodnete přispět, tak můžete na číslo účtu: 102620200/0300 vs.123 IBAN CZ90030000000001026 20200 BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Přispěvatelé budou informováni o tom, jak bylo naloženo s jejich darem a někteří si navíc svým příspěvkem předplatí pobyt v rezervaci a to dle následujících schématu:
1 000 Kč a více – děkovný list, doklad o daru pro odpis z daní, infomace o průběhu akce (dále jen dar)
10 000 Kč a více – dar + smlouva na bezplatný pobyt 3 dny v místě (na vytvořené základně pro výzkum a ochranu)
50 000 Kč a více – dar + smlouva na bezplatný pobyt 14 dní v místě + exkurze v okolí
100 000 Kč a více – dar + smlouva na bezplatný pobyt max. 14 dní/rok po dobu 5 let
200 000 Kč a více – dar + smlouva na bezplatný pobyt pro 2 osoby max. měsíc/rok na doživotí
300 000 a více – bezplatný pobyt na doživotí pro 3 osoby max. měsíc/rok, spolurozhodování o projektu
500 000 a více – bezplatný pobyt na doživotí pro 4 osoby max. měsíc/rok, spolurozhodování o projektu

Vážíme si vašeho zájmu a děkujeme za každý váš příspěvek na záchranu pralesa!
Společně pomůžeme zachránit tyto a další části pralesa v Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge a v dalších místech Karibiku, a vytvoříme zázemí pro mezinárodní výzkum a ochranu těch nejcennějších lesů planety Země!


Kontakt: Mgr. et Mgr. Vít Hrdoušek, manažer projektu, tel: +420724162265, email: vit.hrdousek@seznam.cz
NADAČNÍ FOND PROF. AUGUSTA BAYERA při Ústavu botaniky, dendrologie a geobiocenologie
LDF Mendelovy univerzity v Brně, Jugoslávská 46, 613 00 Brno, IČO: 62160133

Sledujte nás na FB

Poslechněte si rozhovor o záchraně rezervace s Vítkem Hrdouškem na Českém rozhlasu Brno