Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie 2016-2018

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Identifikace: ET-2016-036-DO-31130

Záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení životního prostředí i ekonomických podmínek drobných zemědělců v povodí řeky Baso ve woredě Arba Minch. Cílem bylo vytvoření udržitelného zemědělského a pastevního systému využívání přírodních zdrojů s využitím holistického přístupu. Společně s místními experty byl připraven inovativní celostní plán, který se snaží participativním zahrnutím komunity a úředníků nastavit udržitelný management krajiny. Sérií protierozních opatření a vodohospodářských objektů realizovaných přímo v terénu dochází k rehabilitaci vybrané oblasti na území dvou komunit v horní části povodí. V rámci projektu došlo také k založení permakulturního školicího centra, v němž se mohou místní farmáři seznámit s principy hospodaření podle tzv. „climate smart agriculture“. Díky inovativnímu plánu a osvětě široké veřejnosti dojde k postupnému pozměnění systémů hospodaření, zmírnění eroze na svazích, zastavení degradace zemědělské půdy a ničení zavlažovacích kanálů pod nimi.