2002-2004

Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, výchovná a kulturní východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra – Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)

Projekt MZe, MZV. Řešitel: FOA (Nadační fond pro organické zemědělství), subdodavatelé MZLU, Národní muzeum, ČZU,

PAVLIŠ, J. & HABROVÁ, H. (eds.) (2004): Final Report of the Project: Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen), part B: Agroforestry and Ecological Network, 126 pp, 5 aps. MUAF Brno. MSc (EN), 158 p. (CZ).

HABROVÁ, H., BUČEK, A., ADOLT, R., KRÁL, K., PAVLIŠ, J., KOBLÍŽEK, J. (2004): Zpráva o výsledcích řešení projektu v roce 2003 ”Tvorba ekologické sítě, agrolesnická, kulturní a výchovná východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra”, část B: Agrolesnictví a ekologická síť, 23 stran, 5 příloh. MSc.

PAVLIŠ, J., HABROVÁ, H., KRÁL, K. (2002): Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen). Závěrečná zpráva za rok 2002. Brno. 43 str.

Po ukončení první etapy projektu v roce 2001 se ukázalo, že spojení tvorby ekologické sítě s agrolesnickými opatřeními a výchovnými aktivitami je v podmínkách pastevní krajiny v aridní tropické oblasti s islámskou kulturou velmi účelné. Ve druhé etapě v letech 2002-2004 byl realizační tým projektu rozdělen na dvě části, přičemž kolektiv z MZLU odborně odpovídal za agrolesnickou část a tvorbu ekologické sítě. V této etapě byla vytvořena mapa vegetačních stupňů a klasifikace typů biotopů s využitím dat dálkového průzkumu Země, na základě výsledků z první etapy byly rozpracovány agrolesnické aktivity a také se pokračovalo ve výzkumech stromových populací, především dračinců. Do řešení projektu byli z MZLU v Brně zapojeni kromě již zmíněných expertů z první etapy (Dr. Pavliš, Doc. Buček, Ing. Habrová, Ing. Adolt) též Ing. Kamil Král (2002), Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. (2003), Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, RNDr. Martin Culek a z FSS MU Mgr. Pavel Klvač (všichni 2004).