Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation

2006:Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation”.

Řešitel: MZLU, donor: CIDA (Canadian International Development Agency), MZV.

Pavliš, J., Habrová, H. Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation. Brno. 2006. MSc.

Z důvodu žádosti jemenské strany bylo velmi žádoucí podpořit i v roce 2006 s pomocí CIDA a Rozvojového střediska ÚMV/MZV agrolesnický komponent předchozího projektu, jehož hlavním cílem bylo zmírnit chudobu domorodých obyvatel a stimulovat náhradní zdroje trvale udržitelné obživy podporující zároveň ochranu životního prostředí. Trajektorie úspěchu tohoto komponentu české rozvojové iniciativy se totiž v terénním reálu dostala do kulminační fáze v závěru projektu – v kalendářním r. 2004, kdy reálné výstupy a praktické výsledky projektu nastartovaly lavinu poptávky domorodých obyvatel, která již nemohla být saturována. Cílem projektového návrhu bylo obecně zmírnění chudoby domorodých obyvatel, zejména žen (které fakticky vykonávají hlavní zemědělské práce), a pozitivní ovlivnění jejich vztahu k životnímu modelu trvale udržitelného hospodaření ve vztahu k ochraně životního prostředí. Počátkem této cesty v lokálních podmínkách Sokotry bylo naučit domorodce obnovovat dřeviny, přičemž nejvhodnějším počátkem trvale udržitelného využívání prostředí byla podpora zakládání rodinných zahrad s využitím přijatelných druhů zeleniny a ovoce v kombinaci s multifunkčními endemickými dřevinami, které místním obyvatelům poskytují bezprostřední užitek (ovoce, dřevo, krmivo pro dobytek). Do projektu byli zapojeni Doc. Pavliš, Doc. Maděra, Ing. Král, Ing. Habrová, a nově Ing. Zdeněk Čermák a RNDr. Boris Vrškový.