Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů – inovace studijních programů LDF MENDELU

2009-2012: ”Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů – inovace studijních programů LDF MENDELU

řešitel: LDF MZLU/MENDELU, donor: EU – EFS OPVK osa 2.2.

Realizace inovace studijních programů LDF Mendelu v Brně směrem k hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů spočívala v tom, že studenti absolvovali teoretický modul a z absolventů teoretického modulu byli dále vybráni nejlepší do praktického modulu. Teoretický modul byl naplněn různými kurzy, složenými z přednášek členů týmu i zvaných expertů na uvedenou environmentální problematiku tropů a subtropů. Z absolventů byli vybráni adepti na praktický modul dle předem daných kriterií – studijní prospěch, motivační dopis, zdravotní stav a doporučení odborníků. Praktický modul byl realizován na ostrově Sokotra (rep. Jemen) a v poslední třetině projektu ve Vietnamu (z důvodu revoluce v Jemenu). Praktický modul spočíval v účasti studentů na různých environmentálních projektech, které byly připraveny a vedeny jednotlivými členy týmu – lektory. Praktické moduly byly mimo jiné zaměřeny na nové výsadby a zalesňování, propagaci cílů a účelu BR Socotra výrobou propagačních materiálů, environmentální vzdělávání obyvatel ostrova Socotra, měření populační struktury dračinců, kontrolu úspěšnosti stávajících výsadeb a domácích zahrad, testování oplocení výsadeb, hydrologickou studii vybraného povodí, výzkum biodiverzity hmyzu, charakteristiku klimatu ostrova Sokotra, sukcesi podél komunikací, výskyt kadidlovníků a obsah volatilních látek v pryskyřici, půdy ostrova Sokotra, školkařské provozy. Základním cílem projektu bylo pomocí výše popsané inovace studijních programů LDF MENDELU rozšířit odborný záběr absolventů na problematiku managementu přírodních zdrojů tropů a subtropů, zvýšit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Dílčím cílem projektu bylo také, aby lektoři, členové týmu, získali praktické zkušenosti z rozvojových zemí tropů a subtropů, které budou moci využít při výuce a při akreditaci studijního oboru Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů, což se v průběhu projektu podařilo.

Do projektu byla zapojena řada lektorů MENDELU (doc. Maděra, doc. Pavliš, Ing. Z. Čermák, Ing. Habrová, Ing. Petr Němec, Ing. Drobilová, Ing. Židová, Ing. Jelínek, Ing. Adolt, Ing. M. Čermák, Ing. Úradníček, prof. Koblížek, doc. Buček, doc. Řepka, Ing. Hrubý, ing. Kupec, Ing. Hula, Ing. Purchart, Ing. Svátek, Ing. Matula, Ing. Koutecký, Ing. Šebesta, Ing. Abraham, Ing. Střítecký, Ing. Cafourek, Ing. Houška, Ing. Král, RNDr. Culek, Mgr. Klvač, a jako partneři projektu LIPKA a BR Dolní Morava). Praktických modulů se dále zúčastnilo více než 60 studentů.