Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island – MAB Biosphere Reserve

2007: ”Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island – MAB Biosphere Reserve”.

Řešitel: MZLU, donor: CIDA, MZV.

Pavliš, J., Němec, P., Dvořáčková, K. Improved Food Plant Cultivation and Restoration of Flagship Woodland on Socotra Island. Brno. 2007. MSc.

Projekt navázal na aktivity již realizovaných projektů a využil zkušeností souvisejících s pěstováním rostlin jako potravy pro obyvatele ostrova, stejně jako krmiva pro dobytek. V navazujícím projektu bylo přistoupeno jednak k pěstování rostlin pro obživu lidí i dobytka, ale i modifikace zaměření na atraktivní ornamentální rostliny, které jsou v krajině ohrožené a jejichž znovuzavedení do místní krajiny bylo jedním z klíčových cílů projektu. Šlo zejména o zachování in situ místní vlajkové dřeviny Dracaena cinnabari, a to jako možný způsob k přilákání turistů. Základní myšlenka návrhu byla proto dokončit budování slibně se rozvíjejících domácích zahrad tak, aby byla zajištěna potravinová bezpečnost komunity zlepšením dostupnosti ovoce a zeleniny, a za pomoci domorodé komunity započít s praktickou obnovou stromů na původních stanovištích. Výstupy dosažené v rámci třístranného projektu podporovaného CIDA v roce 2006 potvrdily, že stromy a sazenice zeleniny rostou překvapivě poměrně rychle a ochota původních pastevců podílet se na novém způsobu obživy byla velmi pozitivní. Podpora původních domácích zahrad byla řešena bezplatnou distribucí sazenic rostlin (dřevin i zeleniny) a materiálu pro založení zahrad. Do projektu byli zapojeni Doc. Pavliš, Doc. Maděra, Ing. Čermák, Ing. Habrová, a nově Ing. Petr Němec, Ing. Tomáš Holík a Ing. Kristýna Dvořáčková.