Support to the Integrated Programme for the Conservation and Development of Socotra Archipelago

Řešitel: Senckenberg Society for Nature Research (SGN), donor: UNEP-GEF.

Od roku 2016 je MENDELU partnerem projektu SGN, který se zabývá zavedením trvale udržitelného hospodaření na ostrově Sokotra a s tím související revizí Master Planu z roku 2000, a také ochranou původních druhů rostlin a živočichů Sokotry, včetně kontroly a eliminace nepůvodních invazních druhů. Řešitelé projektu při jeho realizaci spolupracují s MENDELU, která má v projektu na starosti řešení komponentu 3. Sustainable Land Management/Land Degradation se dvěma hlavními cíli: 3.1 „A community-based strategy for SLM in the Socotra WHS is devised, underpinned by an SLM data baseline“, a 3.2 ‘The SLM strategy is operational and coordinated with the integrated conservation management framework’, a také některých aktivit v rámci cílů: 1 ‘Biodiversity Conservation and Protected Area Management’ a 4.1 ‘Institutional, organizational and individual capacities are strengthened to better manage the environment on Socotra’. Přesná definice úkolů MENDELU v letech 2017-2018 v rámci projektu byla specifikována v dokumentu: Service Contract by and between SGN and MENDELU.