Propagační video pro zájemce o studium na Lesnické fakultě RUA

V říjnu 2021  proběhlo natáčení propagačního videa pro zájemce o studium na Lesnické fakultě RUA. Video je umístěno na webových stránkách a sociálních sítích fakulty.

Video se zaměřuje na přestavení fakulty, možnosti profilace absolventů včetně možností pracovních pozic po vystudování fakulty a součástí jsou i rozhovory s klíčovými zainteresovanými osobami, které vystudovaly lesnictví. Těmi jsou např. H.E Keo Omaliss, ředitel Forestry Administration, Mr. Kim Soben, děkan Faculty of Forestry Science, Absolventi FFS, kteří pracují v organizaci WCS, zástupci Dřevozpracující společnosti v Kampong Seila, Preah Sihanouk Province, CAMGARA Investment Group, Ltp v Kampong Seila, Preah Sihanouk Province a v neposlední řadě studenti 2., 3. a 4. ročníku.

Odkaz na video zde.

Related Images: