Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža

Rozvojovým záměrem projektu bylo zlepšení hospodaření s národními přírodními zdroji Kambodže, a to díky zvýšení úrovně praktického vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v environmentální oblasti. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení odbornosti a úrovně vysokoškolského vzdělávání, terénního výzkumu a publikační činnosti na lesnické fakultě RUA. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím spolupráce s experty z MENDELU na budování kapacit studentů a učitelů v oblasti terénních výzkumů, jejich designu, provedení a sběru dat v rámci prakticky zaměřených závěrečných prací. Dále proběhla realizace modulu praktické výuky pro studenty s účastí zaměstnanců RUA a zástupců z provozu lesnického sektoru, realizace společného výzkumného záměru a realizace školení na zpracování dat a psaní vědeckých publikací.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a jeho celkový rozpočet byl 1 060 000 Kč.