závěrečné exkurze 2018

24.-25.11.2018 provincie Mondulkiri

Ukončení výzkumu na třech kávových plantážích, odinstalace měřící techniky, stažení dat za účasti pěti studentů, kteří v dané oblasti mají zadané své závěrečné práce.

 

 

 

 

 

26.-27.11.2018 – Exkurze do CamAgro Investment Company

Dr. Nir Aztmon (původem z Izraele) – hlavní manažer společnosti

Společnost je zaměřená na komerční pěstování rychlerostoucích dřevin – Acacia spp., Eucalyptus sp. a Tectona gradis. Aktuálně má v pronájmu od místních komunit celkem přes 8 tis ha půdy v provincích Koh Kong, Kampot a Sihanoukville. Původně bylo zaměření firmy zejména na pěstování rychlerostoucích kříženců akácií pro produkci štěpky, která se vyváží loděmi do Indonézie (roční produkce 20 tisíc tun), a produkci dýhy a pelet.

Sadební materiál hybridu Acacia mangium x A. crassicarpa je importován z Malajsie a je ověřené kvality desetiletým šlechtěním vhodných matečných stromů. Na cca půlhektarové ploše poblíž ústředí firmy se nachází porost matečných stromů, ze kterých je následně v místní školce pěstován sadební materiál v počtu cca 50 mil. sazenic ročně. Celý proces je průběžně řízen a kontrolován z pohledu hnojení, substrátu, růstových hormonů aj.

Doba obmýtí Acacia se pohybuje mezi 5 a 7 lety dle účelu (na biomasu 5 let, na produkci dýhy 7 let), poté je porost smýcen, dříví vyvezeno na vlastní zpracovatelskou linku, kde je buď dřevo rozštěpkováno a následně exportováno, nebo na linku, kde je vyráběna dýha a bez sušení je během několika dnů dopravena odběrateli.

Firma pěstuje nově také teku (týk), sadební materiál je též odebírán z Malajsie, porost je zakládán ve sponu 4×4 m, doba obmýtí je při použití celoroční kapénkové závlahy a hnojení odhadována na 7-8 let.

 

27.11.2018 Community Forest v Brek Tnout

Mr. Toch Vey představil studentům projekt komunitního lesa. Původní rozloha přes 2 tis ha byla snížena na nynějších přes 1000 ha komunitního lesa, ve kterém mají místní lidé (cca 1400 osob) povolen sběr léčivých rostlin, těžbu ratanu a provozování ekoturistiky. Z ratanu vyrábí nábytek, hlavní aktivitou je ale ekoturistika. O víkendu místo navštíví okolo 400 lidí, atrakcí jsou místní vodopády s názvem Green Hole, kam vede turistická trasa. Je možné setkat se s poloochočenými opicemi a pozorovat kolonie motýlů.

 

 

 

28.11.2018 Kampot Province

Návštěva provinčního úřadu ministerstva zemědělství, lesnictví a rybářství provincie Kampot, představení úřadu a jeho kompetencí a problémů, kterým čelí. Diskuze s Mr. Chanem Rith.

Návštěva provinčního úřadu lesnického úřadu, jeho představení a následná diskuze s Mr. Choun Sara a návštěva školky a zabaveného dřeva z ilegální těžby.

 

 

 

 

 

 

Návštěva místní dílny vyrábějící koše z bambusu.

Plánovaná návštěva vesnice, kde je zpracováván ratan nebyla uskutečněna z důvodu probíhající svatby.

Odpoledne názorná ukázka floristického bádání na příkladu Dracaena cambodiana. Byla nalezena ve vědeckém článku nepříliš podrobně popisovaná populace, provedena její rekognoskace a odběr řízků za účelem jejich dopěstování v univerzitním kampusu.

29.11.2018 Bokor National Park

Setkání s manažerem NP Mr. Suy Thea, představení parku a seznámení s problematikou ochrany přírody. Návštěva parku včetně velmi známých vodopádů Povokvil Waterfalls, průvodcem byl Mr. Chheav Chem. V rozporu s ochranou přírody jsou v srdci parku realizovány rozsáhlé a necitlivé aktivity čínských a vietnamských investorů jako je kasino, hotely, golfové hřiště apod.

 

30.11.2018 Národní Park Kep

Návštěva NP Kep, kde po jeho úvodním představení v režii Mr. Im Panharitha byla realizována více než hodinová fyzicky velmi náročná a místy mírně nebezpečná exkurze do zalesněných prudkých svahů nad přímořskou rovinou. V odpoledních hodinách pak proběhla exkurze do mangrovového porostu.