Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání na ostrově Sokotra

2012-2014: ”Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání na ostrově Sokotra”.

Řešitel: MENDELU, donor: Česká rozvojová agentura.

Rozvojovým záměrem bylo podpořit cílovou skupinu obyvatel ostrova Sokotra ve snaze o zvýšení své potravinové bezpečnosti a nutriční kvality stravy a pomocí edukačních aktivit v oblasti drobného zemědělství, zvýšit potravinovou a ekonomickou soběstačnost místní komunity. Byli podporováni další obyvatelé mající zájem založit nebo rozšířit své maloplošné domácí zahrady a také školky produkující sazenice zemědělských plodin i endemických dřevin. Jako modelové objekty a příklad dobré praxe slouží několik založených agrolesnických objektů a celkem asi dvacet školních zahrad. Mezi zapojené experty patřili Ing. Habrová, Ing. Z. Čermák, Ing. Němec, Doc. Maděra, Doc. Pavliš, Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ing. Irena Hubálková, Ing. Terézia Durdiaková, Ing. Josef Pohořalý a Ing. Shiferaw Alem Munie.