Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra

Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra /  Support of quality of high education in Socotra province

 

Řešitel: MENDELU, donor: Česká rozvojová agentura.

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v Jemenské provincii Sokotra prostřednictvím zapojení vysokoškolských pedagogů MENDELU a podpory meziuniverzitní spolupráce. Projekt byl zaměřen na asistenci nově založené vysoké škole Socotra Community College prostřednictvím působení českých učitelů z MENDELU, kteří pomohli SCC vylepšit studijní plány a připravili společně s partnerem nové předměty z oblasti přírodních věd. Studenti též pod vedením učitelů z MENDELU absolvovali navazující terénní exkurze související s vyučovanými předměty. Projekt byl zaměřen i na nákup odborné literatury, vybavení učeben technikou umožňující využití multimediálních prezentací, a asistenci ve vedení závěrečných prací včetně zakoupení potřebného materiálu.

Mezi zapojené experty patřili Ing. Habrová, Ing. Ehrenbergerová, Ing. Němec, Doc. Maděra, Ing. Petr Vahalík, Mgr. Samuel Lvončík, a též několik studentů MENDELU.