Inovace studijního programu a podpora prakticky zaměřených závěrečných prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža

Hlavním cílem projektu je zvýšení odbornosti a úrovně vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím inovace existujícího programu a podpory prakticky zaměřených závěrečných prací na lesnické fakultě RUA, prostřednictvím spolupráce s experty z MENDELU. Projekt také cílí k prohloubení spolupráce mezi Faculty of Forestry and Environment RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, předání know-how českých expertů a rozšíření vědecké spolupráce, která umožní budoucí společnou publikační činnost.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničí ČR a jeho rozpočet na rok 2020 činil 1 115 000 Kč, na rok 2021 pak 967 000 Kč.

Propagační video

Exkurze v Modelu komunitního lesnictví a agrolesnictví v provincii Kapong Speu