Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža

Od dubna 2017 realizovala Mendelova univerzita v Brně projekt v Kambodži s názvem „Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža“ v rámci programu „Vysílání učitelů“. Royal University of Agriculture (RUA) je univerzita svým zaměřením velmi blízká Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU). Cílem tohoto projektu bylo prohloubení spolupráce mezi Faculty of Forestry Sciences RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, předání know-how českých expertů a zahájení vědecké spolupráce, která by umožnila budoucí společnou publikační činnost. Projekt byl zaměřen na zavedení praktického vzdělávání v terénu formou blokové výuky, které je pro studenty lesnických oborů zásadní a na RUA se neprováděl. Vyučujícím z RUA byly předány ověřené výukové plány a postupy a byla s nimi zahájena společná výzkumná činnost s novými technologiemi využívanými v ČR.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a jeho celkový rozpočet byl 2 112 000 Kč.

Závěrečné exkurze 2018